nieuwsbericht januari 2019 Veerseweg Middelburg

11 januari 2019

Update plan Veerseweg
Eind 2018 hebben de partijen die aan het plan Veerseweg werken niet stil gezeten. Het voorontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling aan de Veerseweg heeft ter visie gelegen en de bezwaren zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Vanaf begin januari 2019  ligt ook het ontwerp bestemmingsplan ter visie voor een periode van zes weken.
Eventuele zienswijzen op het ontwerp bestemmingplan zullen worden verwerkt en in de vorm van een vastgesteld bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Na het akkoord van de gemeenteraad zal ook het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter visie liggen. Eventuele beroepsschriften zullen direct aan de Raad van State worden voorgelegd waarna het definitieve bestemmingsplan gereed is.
 
De voortgang
Wij zijn gestart met de aanbestedingsprocedure met het oog op een start bouw in het derde of vierde kwartaal van 2019.
Gezien de lopende bestemmingsplanprocedures en de verwachte reactie van de aannemers denken wij in het begin van het tweede kwartaal 2019 in verkoop te kunnen gaan.
 
Wij houden u graag op de hoogte.