nieuwsbericht augustus 2018 project Veerseweg Middelburg

27 augustus 2018

Met veel enthousiasme kunnen wij berichten dat het nieuwbouwplan aan de Veerseweg vorige week officieel in procedure is genomen.
 
Zowel in de PZC als de FAAM is het voorontwerpbestemmingsplan aangekondigd en door de gemeente is het op de website geplaatst.
https://www.nieuwbouwmiddelburg.nl/nieuwbouwprojecten/veerseweg/ 
De papieren versie ligt de komende 6 weken bij de gemeente ter inzage.
Na de periode van inzage wordt het voorontwerp omgezet in een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na inzage weer aan de Raad voorgelegd voor een vaststelling.